O Kancelarii

Experience matters

Poznaj zespół specjalistów KDP – Adwokacka Spółka Partnerska

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa zarówno przedsiębiorcom, jak i Klientom indywidualnym. Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez bieżące udzielanie porad prawnych, reprezentację w postępowaniach sądowych. Kancelaria świadczy swoje usługi poza siedzibą główną również w Oddziale znajdującym się w Rybniku przy ul. Przemysłowej 3.

Adwokat Sebastian Drzazga

Jeden z założycieli Kancelarii. Adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w obsłudze prawnej, w tym wiodących podmiotów gospodarczych z branży radiokomunikacji, automatyki przemysłowej, chemicznej i stalowej. Prowadzi obsługę prawną spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Reprezentuje Klientów w szeroko rozumianych sprawach gospodarczych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Twórca sekcji spraw sądowych Kancelarii w aspekcie reprezentacji w sporach z bankami co do nieważności umów kredytowych- szczególnie CHF. Ceniony negocjator i szkoleniowiec.

Pełni również funkcję pełnomocnika do spraw zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem transakcji uzbrojeniem i towarami podwójnego zastosowania, posiadając odpowiednie przygotowanie zawodowe – certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej.

Adwokat Piotr Przybyła

Jeden z założycieli Kancelarii. Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Praktykę adwokacką rozpoczął w 2006 roku.

Zajmuje się profesjonalnym doradztwem prawnym, świadcząc usługi dla osób fizycznych i prawnych. Przeważający obszar praktyki obejmuje świadczenie usług prawnych dla podmiotów gospodarczych działających w branżach energetyki zawodowej, ubezpieczeniach, telekomunikacji oraz budownictwa i zaopatrzenia budownictwa.

W zakresie wykonywanej praktyki adwokackiej realizuje także doradztwo prawne w sprawach administracyjnych, w tym podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych, a nadto pełni obowiązki obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych.

Wykonywał także funkcje samorządowe samorządu zawodowego adwokatów, jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Artur Kania

Adwokat w Kancelarii KDP, początkowo związany z Kancelarią jako aplikant adwokacki. W ramach świadczonych usług prawnych uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców przede wszystkim z branży budowlanej, chemicznej oraz telekomunikacyjnej, w ramach której zabezpiecza interesy Klientów w obrocie prawnym, tworzy i opiniuje umowy oraz dokumenty korporacyjne.

Główny obszar praktyki stanowi szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w tym szczególnie prawo umów, jak również prowadzenie sporów sądowych związanych z realizacją kontraktów handlowych i innych kwestii gospodarczych. Istotny przedmiot zainteresowań zawodowych stanowi również prawo zamówień publicznych, zarówno z punktu widzenia zamawiających, jak i wykonawców, a także procesowym poprzez udział w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Reprezentuje Klientów Kancelarii również w innych postępowaniach sądowych, w tym w sporach co do nieważności umów kredytu hipotecznego – głównie waloryzowanych do waluty CHF. Występuje także jako jak obrońca w sprawach karnych.

Jest mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów dla obszaru działalności Sądu Okręgowego w Rybniku oraz Mediatorem przy Centrum Mediacji działającym przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Magdalena Kamińska

Adwokat w Kancelarii KDP, początkowo związana z Kancelarią jako aplikant adwokacki. W ramach świadczonych usług prawnych i obowiązków zawodowych reprezentuje klientów w rokowaniach przedsądowych i postępowaniach sądowych.

Główny obszar praktyki stanowią zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego. Posiada także doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie analizy zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, opiniowaniem umów, tworzeniem statutów, regulaminów i regulacji wewnętrznych.

Adwokat Magdalena Kamińska jest także mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów dla obszaru działalności Sądu Okręgowego w Rybniku oraz Mediatorem przy Centrum Mediacji działającym przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Paweł Famulski

Adwokat w Kancelarii KDP, początkowo związany z Kancelarią jako aplikant adwokacki. W ramach świadczonych usług prawnych uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców przede wszystkim z branży budowlanej, chemicznej oraz telekomunikacyjnej, w ramach której zabezpiecza interesy Klientów w obrocie prawnym, tworzy i opiniuje umowy oraz dokumenty korporacyjne.

Główny obszar praktyki stanowi szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w tym prawo spółek handlowych oraz zagadnienia związane z przenikaniem się prawa i wymogów jakościowych stawianych towarom, procesom i usługom.

Reprezentuje Klientów Kancelarii również w cywilnych postępowaniach sądowych, w tym w sporach co do nieważności umów kredytu hipotecznego – głównie waloryzowanych do waluty CHF. Występuje także jako jak obrońca w sprawach karnych.

Pełni również funkcję pełnomocnika do spraw zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem transakcji uzbrojeniem i towarami podwójnego zastosowania, posiadając odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zdając egzamin zawodowy z najlepszym wynikiem na roku.

Adwokat Aleksandra Kubecka

Adwokat w Kancelarii KDP, początkowo związana z Kancelarią jako aplikant adwokacki. W ramach świadczonych usług prawnych i obowiązków zawodowych reprezentuje klientów w rokowaniach przedsądowych i postępowaniach sądowych.

Główny obszar praktyki stanowią zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego.

Posiada także doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie analizy zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, opiniowaniem i tworzeniem umów, statutów, regulaminów i regulacji wewnętrznych.

Radca prawny Katarzyna Pawłowska

Z Kancelarią związana początkowo jako aplikant, obecnie jako Radca Prawny.

Posiada doświadczenie w zakresie stałej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, głównie związanych z IT i nowymi technologiami.

W zakresie bieżącego doradztwa prawnego zajmuje się między innymi tworzeniem dokumentów korporacyjnych, przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów z zakresu prawa handlowego i cywilnego, również w języku angielskim.

W swojej praktyce zawodowej prowadzi także sprawy klientów indywidualnych z szeroko pojętego zakresu prawa cywilnego, głównie dotyczące kredytów tzw. „frankowych”, ale również sprawy rodzinne i spadkowe.

Reprezentuje klientów w postępowaniu przedsądowym- skutecznie negocjując.

Adwokat Dorota Zniszczoł

Adwokat w Kancelarii KDP, wcześniej wieloletni pracownik Sądów- na stanowisku asystenta sędziego. W ramach świadczonych usług prawnych uczestniczy w rozprawach sądowych w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych. Tworzy i opiniuje umowy oraz dokumenty korporacyjne.

Posiada spore doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Wioletta Drożdż

Kierownik Sekretariatu KDP.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prawa ręka adwokatów, dobry duch Kancelarii. Prowadzi sekretariat Kancelarii, zarządza kalendarzem i obiegiem korespondencji, posiada niespotykane pokłady profesjonalizmu i cierpliwości.

Odpowiedzialna za kontakt z Klientem, instytucjami, Sądami i Prokuraturami.

Barbara Szkup-Zioło

Asystent ds. administracji Kancelarii KDP

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu Kancelarii – prowadzi terminarz Kancelarii i dziennik korespondencji poczty przychodzącej i wychodzącej, zajmuje się obsługą telefoniczną i mailową z Klientami i Sądami. Odpowiedzialna za terminowość realizowanych zleceń.

Uzyskaj pomoc od najlepszych prawników

Uzyskaj pomoc od wykwalifikowanego prawnika

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Tel. 662 005 262

Scroll to Top