O Kancelarii

Experience matters

Poznaj zespół specjalistów KDP – Adwokacka Spółka Partnerska

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w wielu dziedzinach prawa zarówno przedsiębiorcom, jak i Klientom indywidualnym. Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez bieżące udzielanie porad prawnych, reprezentację w postępowaniach sądowych. Kancelaria świadczy swoje usługi poza siedzibą główną również w Oddziale znajdującym się w Rybniku przy ul. Przemysłowej 3.

Adwokat Sebastian Drzazga

Jeden z założycieli Kancelarii. Adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w obsłudze prawnej, w tym wiodących podmiotów gospodarczych z branży radiokomunikacji, automatyki przemysłowej, chemicznej i stalowej. Prowadzi obsługę prawną spółek należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Reprezentuje Klientów w szeroko rozumianych sprawach gospodarczych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Twórca sekcji spraw sądowych Kancelarii w aspekcie reprezentacji w sporach z bankami co do nieważności umów kredytowych- szczególnie CHF. Ceniony negocjator i szkoleniowiec.

Pełni również funkcję pełnomocnika do spraw zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem transakcji uzbrojeniem i towarami podwójnego zastosowania, posiadając odpowiednie przygotowanie zawodowe – certyfikat Wojskowej Akademii Technicznej.

Adwokat Piotr Przybyła

Jeden z założycieli Kancelarii. Adwokat z wieloletnim doświadczeniem, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. Praktykę adwokacką rozpoczął w 2006 roku.

Zajmuje się profesjonalnym doradztwem prawnym, świadcząc usługi dla osób fizycznych i prawnych. Przeważający obszar praktyki obejmuje świadczenie usług prawnych dla podmiotów gospodarczych działających w branżach energetyki zawodowej, ubezpieczeniach, telekomunikacji oraz budownictwa i zaopatrzenia budownictwa.

W zakresie wykonywanej praktyki adwokackiej realizuje także doradztwo prawne w sprawach administracyjnych, w tym podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych, a nadto pełni obowiązki obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych.

Wykonywał także funkcje samorządowe samorządu zawodowego adwokatów, jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Artur Kania

Adwokat w Kancelarii KDP, początkowo związany z Kancelarią jako aplikant adwokacki. W ramach świadczonych usług prawnych uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców przede wszystkim z branży budowlanej, chemicznej oraz telekomunikacyjnej, w ramach której zabezpiecza interesy Klientów w obrocie prawnym, tworzy i opiniuje umowy oraz dokumenty korporacyjne.

Główny obszar praktyki stanowi szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w tym szczególnie prawo umów, jak również prowadzenie sporów sądowych związanych z realizacją kontraktów handlowych i innych kwestii gospodarczych. Istotny przedmiot zainteresowań zawodowych stanowi również prawo zamówień publicznych, zarówno z punktu widzenia zamawiających, jak i wykonawców, a także procesowym poprzez udział w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Reprezentuje Klientów Kancelarii również w innych postępowaniach sądowych, w tym w sporach co do nieważności umów kredytu hipotecznego – głównie waloryzowanych do waluty CHF. Występuje także jako jak obrońca w sprawach karnych.

Jest mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów dla obszaru działalności Sądu Okręgowego w Rybniku oraz Mediatorem przy Centrum Mediacji działającym przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Magdalena Kamińska

Adwokat w Kancelarii KDP, początkowo związana z Kancelarią jako aplikant adwokacki. W ramach świadczonych usług prawnych i obowiązków zawodowych reprezentuje klientów w rokowaniach przedsądowych i postępowaniach sądowych.

Główny obszar praktyki stanowią zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego. Posiada także doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie analizy zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, opiniowaniem umów, tworzeniem statutów, regulaminów i regulacji wewnętrznych.

Adwokat Magdalena Kamińska jest także mediatorem sądowym wpisanym na listę stałych mediatorów dla obszaru działalności Sądu Okręgowego w Rybniku oraz Mediatorem przy Centrum Mediacji działającym przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Adwokat Paweł Famulski

Adwokat w Kancelarii KDP, początkowo związany z Kancelarią jako aplikant adwokacki. W ramach świadczonych usług prawnych uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców przede wszystkim z branży budowlanej, chemicznej oraz telekomunikacyjnej, w ramach której zabezpiecza interesy Klientów w obrocie prawnym, tworzy i opiniuje umowy oraz dokumenty korporacyjne.

Główny obszar praktyki stanowi szeroko rozumiane prawo gospodarcze, w tym prawo spółek handlowych oraz zagadnienia związane z przenikaniem się prawa i wymogów jakościowych stawianych towarom, procesom i usługom.

Reprezentuje Klientów Kancelarii również w cywilnych postępowaniach sądowych, w tym w sporach co do nieważności umów kredytu hipotecznego – głównie waloryzowanych do waluty CHF. Występuje także jako jak obrońca w sprawach karnych.

Pełni również funkcję pełnomocnika do spraw zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem transakcji uzbrojeniem i towarami podwójnego zastosowania, posiadając odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zdając egzamin zawodowy z najlepszym wynikiem na roku.

Adwokat Aleksandra Kubecka

Adwokat w Kancelarii KDP, początkowo związana z Kancelarią jako aplikant adwokacki. W ramach świadczonych usług prawnych i obowiązków zawodowych reprezentuje klientów w rokowaniach przedsądowych i postępowaniach sądowych.

Główny obszar praktyki stanowią zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa karnego.

Posiada także doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie analizy zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, opiniowaniem i tworzeniem umów, statutów, regulaminów i regulacji wewnętrznych.

Radca prawny Katarzyna Pawłowska

Z Kancelarią związana początkowo jako aplikant, obecnie jako Radca Prawny.

Posiada doświadczenie w zakresie stałej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw z różnych branż, głównie związanych z IT i nowymi technologiami.

W zakresie bieżącego doradztwa prawnego zajmuje się między innymi tworzeniem dokumentów korporacyjnych, przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów z zakresu prawa handlowego i cywilnego, również w języku angielskim.

W swojej praktyce zawodowej prowadzi także sprawy klientów indywidualnych z szeroko pojętego zakresu prawa cywilnego, głównie dotyczące kredytów tzw. „frankowych”, ale również sprawy rodzinne i spadkowe.

Reprezentuje klientów w postępowaniu przedsądowym- skutecznie negocjując.

Adwokat Dorota Zniszczoł

Adwokat w Kancelarii KDP, wcześniej wieloletni pracownik Sądów- na stanowisku asystenta sędziego. W ramach świadczonych usług prawnych uczestniczy w rozprawach sądowych w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych. Tworzy i opiniuje umowy oraz dokumenty korporacyjne.

Posiada spore doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Michał Dukiel

Prawnik w KDP S. Drzazga P. Przybyła Adwokacka Spółka Partnerska.

Dobrze rokujący młody prawnik, odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie zespołu obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Wioletta Drożdż

Kierownik Sekretariatu KDP.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prawa ręka adwokatów, dobry duch Kancelarii. Prowadzi sekretariat Kancelarii, zarządza kalendarzem i obiegiem korespondencji, posiada niespotykane pokłady profesjonalizmu i cierpliwości.

Odpowiedzialna za kontakt z Klientem, instytucjami, Sądami i Prokuraturami.

Barbara Szkup-Zioło

Asystent ds. administracji Kancelarii KDP

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu Kancelarii – prowadzi terminarz Kancelarii i dziennik korespondencji poczty przychodzącej i wychodzącej, zajmuje się obsługą telefoniczną i mailową z Klientami i Sądami. Odpowiedzialna za terminowość realizowanych zleceń.

Uzyskaj pomoc od najlepszych prawników

Uzyskaj pomoc od wykwalifikowanego prawnika

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Tel. 662 005 262

Przewiń do góry