Publikacje
i kursy

Experience matters

Dzielimy się wiedzą z zakresu prawa

Adwokaci Kancelarii są autorami wielu publikacji, w tym naukowych i stanowiących ocenę eksperta w bieżących aspektach prawnych.


„Monitor Zamówień Publicznych”, nr 7/2008

Cel udzielenia zamówienia a prawa szczególne

„Przegląd Prawa Handlowego”, nr 9/2008

Podejmowanie uchwał w drodze pisemnego głosowania przez radę nadzorczą w spółce akcyjnej w trakcie zmiany jej składu osobowego

„Państwo i Prawo”, nr 8/2009

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 1 VIII 2007, IV KK 195/07

„Gazeta Prawna”

Uprawnienia członków zarządu trzeba uregulować w umowie spółki komentarz eksperta

„Gazeta Prawna”

Kto dokonuje zmian w dokumentach bankowych w imieniu spółki z o.o., komentarz eksperta

„Gazeta Prawna”

Czy partner odpowiada za długi, komentarz eksperta

„Gazeta Prawna”

Co począć ze zbyt niską ceną, komentarz eksperta

„Gazeta Prawna”

Kiedy Sąd rozpoznaje sprawę przy drzwiach zamkniętych

Zadzwoń po opinię Kancelarii

Tel./fax: 32 434 24 56

Organizujemy szkolenia grupowe

Kancelaria KDP organizuje szkolenia na wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz z zakresu zamówień publicznych.


Szkolenie z zakresu prawa pracy

Szkolenia z prawa pracy są dedykowane wszystkim pracownikom kadr oraz działu HR. W trakcie takich szkoleń omawia się złożone kwestie prawa pracy, które reguluje relacje pomiędzy pracodawcą i podwładnym, wskazując obowiązki i prawa obu stron. Odpowiednie przeszkolenie jest niezbędne w przypadku osób, które będą brały czynny udział w sporządzaniu umów, rozliczaniu należności, prowadzeniu kadr i płac, jak również w przypadku osób biorących udział w procesie zatrudniania lub zwalniania pracowników.

Szkolenia z zamówień publicznych

Szkolenie z zamówień publicznych są adresowane zarówno do firm, które chcą brać udział w przetargach celem uzyskania intratnych kontraktów, jak również do firm oraz instytucji publicznych, które takie przetargi będą ogłaszać. Osoby po zakończeniu takiego szkolenia będą wiedzieć, w jaki sposób przygotować swoją firmę do wzięcia udziału w przetargu, a także, jak prawidłowo pełnić swoją funkcję w komisji przetargowej. Pozwala to do minimum zmniejszyć ryzyko wystąpienia jakichkolwiek błędów lub niejasności w trakcie zamówień publicznych.

Uzyskaj pomoc od wykwalifikowanego prawnika

KONSULTACJA TELEFONICZNA

Tel. 662 005 262

Przewiń do góry